Bitllets Lleida - La Pobla de Segur

Tarifes

Títols propis

Podeu comprar els vostres bitllets accedint al web de Venda online.

  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 1,75 1,80 2,45 3,35 3,40 4,10 4,10 4,10 4,10 4,90 6,15 6,15 6,15 7,00 7,00 7,00
Alcoletge   -- 1,70 2,45 2,45 2,50 3,40 3,40 4,10 4,10 4,90 4,90 6,15 6,15 6,15 7,00 7,00
Vilanova de la Barca     -- 1,75 2,45 2,45 2,50 3,40 3,40 4,10 4,10 4,90 4,90 6,15 6,15 6,15 7,00
Térmens       -- 1,75 1,75 2,50 2,50 3,40 3,40 4,10 4,10 4,90 4,90 4,90 6,15 6,15
Vallfogona de Balaguer         -- 1,75 2,15 2,50 2,50 3,40 4,10 4,10 4,10 4,90 4,90 6,15 6,15
Balaguer           -- 2,15 2,15 2,50 2,50 3,40 4,10 4,10 4,90 4,90 4,90 6,15
Gerb             -- 2,15 2,50 2,50 3,40 4,10 4,10 4,10 4,90 4,90 4,90
Sant Llorenç de Montgai               -- 2,15 2,15 2,50 3,40 4,10 4,10 4,10 4,90 4,90
Vilanova de la Sal                 -- 2,15 2,50 3,40 3,40 4,10 4,10 4,10 4,90
Santa Linya                   -- 2,15 2,50 3,40 3,40 4,10 4,10 4,10
Àger                     -- 1,70 1,80 2,50 3,40 3,40 4,10
Cellers-Llimiana                       -- 1,70 1,70 1,70 3,40 3,40
Guàrdia de Tremp                         -- 1,70 1,70 2,50 3,40
Palau de Noguera                           -- 1,70 1,70 2,50
Tremp                             -- 1,70 2,50
Salàs de Pallars                               -- 1,70
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus --                     27,00 27,00 27,00 32,40 32,40 32,40
Alcoletge   --                   21,10 27,00 27,00 27,00 32,40 32,40
Vilanova de la Barca     --                 21,10 21,10 27,00 27,00 27,00 32,40
Térmens       --               17,35 21,10 21,10 21,10 27,00 27,00
Vallfogona de Balaguer         --             17,35 17,35 21,10 21,10 27,00 27,00
Balaguer           --           17,35 17,35 21,10 21,10 21,10 27,00
Gerb             --         17,35 17,35 17,35 21,10 21,10 21,10
Sant Llorenç de Montgai               --       13,35 17,35 17,35 17,35 21,10 21,10
Vilanova de la Sal                 --     13,35 13,35 17,35 17,35 17,35 21,10
Santa Linya                   --   9,05 13,35 13,35 17,35 17,35 17,35
Àger                     -- 8,95 9,05 9,05 13,35 13,35 17,35
Cellers-Llimiana                       -- 8,95 8,95 9,05 13,35 13,35
Guàrdia de Tremp                         -- 8,95 8,95 9,05 13,35
Palau de Noguera                           -- 8,95 9,05 9,05
Tremp                             -- 8,95 9,05
Salàs de Pallars                               -- 8,95
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 1,05 1,10 1,45 2,00 2,05 2,45 2,45 2,45 2,45 2,95 3,70 3,70 3,70 4,20 4,20 4,20
Alcoletge   -- 1,00 1,45 1,45 1,50 2,05 2,05 2,45 2,45 2,95 2,95 3,70 3,70 3,70 4,20 4,20
Vilanova de la Barca     -- 1,05 1,45 1,45 1,50 2,05 2,05 2,45 2,45 2,95 2,95 3,70 3,70 3,70 4,20
Térmens       -- 1,05 1,05 1,50 1,50 2,05 2,05 2,45 2,45 2,95 2,95 2,95 3,70 3,70
Vallfogona de Balaguer         -- 1,05 1,30 1,50 1,50 2,05 2,45 2,45 2,45 2,95 2,95 3,70 3,70
Balaguer           -- 1,30 1,30 1,50 1,50 2,05 2,45 2,45 2,95 2,95 2,95 3,70
Gerb             -- 1,30 1,50 1,50 2,05 2,45 2,45 2,45 2,95 2,95 2,95
Sant Llorenç de Montgai               -- 1,30 1,30 1,50 2,05 2,45 2,45 2,45 2,95 2,95
Vilanova de la Sal                 -- 1,30 1,50 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45 2,95
Santa Linya                   -- 1,30 1,50 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45
Àger                     -- 1,00 1,10 1,50 2,05 2,05 2,45
Cellers-Llimiana                       -- 1,00 1,00 1,00 2,05 2,05
Guàrdia de Tremp                         -- 1,00 1,00 1,50 2,05
Palau de Noguera                           -- 1,00 1,00 1,50
Tremp                             -- 1,00 1,50
Salàs de Pallars                               -- 1,00
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,45 0,45 0,60 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,55 1,55 1,55 1,75 1,75 1,75
Alcoletge   -- 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,75 1,75
Vilanova de la Barca     -- 0,45 0,60 0,60 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 1,55 1,75
Térmens       -- 0,45 0,45 0,65 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55 1,55
Vallfogona de Balaguer         -- 0,45 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55
Balaguer           -- 0,55 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 1,55
Gerb             -- 0,55 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25
Sant Llorenç de Montgai               -- 0,55 0,55 0,65 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25
Vilanova de la Sal                 -- 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05 1,25
Santa Linya                   -- 0,55 0,65 0,85 0,85 1,05 1,05 1,05
Àger                     -- 0,45 0,45 0,65 0,85 0,85 1,05
Cellers-Llimiana                       -- 0,45 0,45 0,45 0,85 0,85
Guàrdia de Tremp                         -- 0,45 0,45 0,65 0,85
Palau de Noguera                           -- 0,45 0,45 0,65
Tremp                             -- 0,45 0,65
Salàs de Pallars                               -- 0,45
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,90 0,90 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05 2,05 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50 3,50 3,50
Alcoletge   -- 0,85 1,25 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50 3,50
Vilanova de la Barca     -- 0,90 1,25 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50
Térmens       -- 0,90 0,90 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45 3,10 3,10
Vallfogona de Balaguer         -- 0,9 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10
Balaguer           -- 1,10 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45 3,10
Gerb             -- 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45
Sant Llorenç de Montgai               -- 1,10 1,10 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45
Vilanova de la Sal                 -- 1,10 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45
Santa Linya                   -- 1,10 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05
Àger                     -- 0,85 0,90 1,25 1,70 1,70 2,05
Cellers-Llimiana                       -- 0,85 0,85 0,85 1,70 1,70
Guàrdia de Tremp                         -- 0,85 0,85 1,25 1,70
Palau de Noguera                           -- 0,85 0,85 1,25
Tremp                             -- 0,85 1,25
Salàs de Pallars                               -- 0,85
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 1,40 1,45 1,95 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60 5,60 5,60
Alcoletge   -- 1,35 1,95 1,95 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60 5,60
Vilanova de la Barca     -- 1,40 1,95 1,95 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60
Térmens       -- 1,40 1,40 2,00 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90 4,90 4,90
Vallfogona de Balaguer         -- 1,40 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90
Balaguer           -- 1,70 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90 4,90
Gerb             -- 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90
Sant Llorenç de Montgai               -- 1,70 1,70 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90
Vilanova de la Sal                 -- 1,70 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90
Santa Linya                   -- 1,70 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30
Àger                     -- 1,35 1,45 2,00 2,70 2,70 3,30
Cellers-Llimiana                       -- 1,35 1,35 1,35 2,70 2,70
Guàrdia de Tremp                         -- 1,35 1,35 2,00 2,70
Palau de Noguera                           -- 1,35 1,35 2,00
Tremp                             -- 1,35 2,00
Salàs de Pallars                               -- 1,35
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 1,40 1,45 1,95 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60 5,60 5,60
Alcoletge   -- 1,35 1,95 1,95 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60 5,60
Vilanova de la Barca     -- 1,40 1,95 1,95 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90 4,90 5,60
Térmens       -- 1,40 1,40 2,00 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90 4,90 4,90
Vallfogona de Balaguer         -- 1,40 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90 4,90 4,90
Balaguer           -- 1,70 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90 4,90
Gerb             -- 1,70 2,00 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90 3,90
Sant Llorenç de Montgai               -- 1,70 1,70 2,00 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90 3,90
Vilanova de la Sal                 -- 1,70 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30 3,90
Santa Linya                   -- 1,70 2,00 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30
Àger                     -- 1,35 1,45 2,00 2,70 2,70 3,30
Cellers-Llimiana                       -- 1,35 1,35 1,35 2,70 2,70
Guàrdia de Tremp                         -- 1,35 1,35 2,00 2,70
Palau de Noguera                           -- 1,35 1,35 2,00
Tremp                             -- 1,35 2,00
Salàs de Pallars                               -- 1,35
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,90 0,90 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05 2,05 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50 3,50 3,50
Alcoletge   -- 0,85 1,25 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50 3,50
Vilanova de la Barca     -- 0,90 1,25 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10 3,10 3,50
Térmens       -- 0,90 0,90 1,25 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45 3,10 3,10
Vallfogona de Balaguer         -- 0,90 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45 3,10 3,10
Balaguer           -- 1,10 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45 3,10
Gerb             -- 1,10 1,25 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45 2,45
Sant Llorenç de Montgai               -- 1,10 1,10 1,25 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45 2,45
Vilanova de la Sal                 -- 1,10 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05 2,45
Santa Linya                   -- 1,10 1,25 1,70 1,70 2,05 2,05 2,05
Àger                     -- 0,85 0,90 1,25 1,70 1,70 2,05
Cellers-Llimiana                       -- 0,85 0,85 0,85 1,70 1,70
Guàrdia de Tremp                         -- 0,85 0,85 1,25 1,70
Palau de Noguera                           -- 0,85 0,85 1,25
Tremp                             -- 0,85 1,25
Salàs de Pallars                               -- 0,85
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,95 0,95 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55 3,10 3,10 3,10
Alcoletge   -- 0,95 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,00 2,55 2,55 2,55 3,10 3,10
Vilanova de la Barca     -- 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,00 2,00 2,55 2,55 2,55 3,10
Térmens       -- 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,65 2,00 2,00 2,00 2,55 2,55
Vallfogona de Balaguer         -- 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,65 1,65 2,00 2,00 2,55 2,55
Balaguer           -- 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,55
Gerb             -- 0,95 0,95 0,95 0,95 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00
Sant Llorenç de Montgai               -- 0,95 0,95 0,95 1,25 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00
Vilanova de la Sal                 -- 0,95 0,95 1,25 1,25 1,65 1,65 1,65 2,00
Santa Linya                   -- 0,95 0,85 1,25 1,25 1,65 1,65 1,65
Àger                     -- 0,85 0,85 0,85 1,25 1,25 1,65
Cellers-Llimiana                       -- 0,85 0,85 0,85 1,25 1,25
Guàrdia de Tremp                         -- 0,85 0,85 0,85 1,25
Palau de Noguera                           -- 0,85 0,85 0,85
Tremp                             -- 0,85 0,85
Salàs de Pallars                               -- 0,85
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,90 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Alcoletge   -- 0,90 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,95 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
Vilanova de la Barca     -- 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,95 1,95 2,50 2,50 2,50 3,00
Térmens       -- 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,60 1,95 1,95 1,95 2,50 2,50
Vallfogona de Balaguer         -- 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,60 1,60 1,95 1,95 2,50 2,50
Balaguer           -- 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,60 1,60 1,95 1,95 1,95 2,50
Gerb             -- 0,90 0,90 0,90 0,90 1,60 1,60 1,60 1,95 1,95 1,95
Sant Llorenç de Montgai               -- 0,90 0,90 0,90 1,25 1,60 1,60 1,60 1,95 1,95
Vilanova de la Sal                 -- 0,90 0,90 1,25 1,25 1,60 1,60 1,60 1,95
Santa Linya                   -- 0,90 0,85 1,25 1,25 1,60 1,60 1,60
Àger                     -- 0,80 0,85 0,85 1,25 1,25 1,60
Cellers-Llimiana                       -- 0,80 0,80 0,85 1,25 1,25
Guàrdia de Tremp                         -- 0,80 0,80 0,85 1,25
Palau de Noguera                           -- 0,80 0,85 0,85
Tremp                             -- 0,80 0,85
Salàs de Pallars                               -- 0,80
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,85 0,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,40 2,40 2,40 2,85 2,85 2,85
Alcoletge   -- 0,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,85 2,40 2,40 2,40 2,85 2,85
Vilanova de la Barca     -- 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,85 1,85 2,40 2,40 2,40 2,85
Térmens       -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,55 1,85 1,85 1,85 2,40 2,40
Vallfogona de Balaguer         -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,55 1,55 1,85 1,85 2,40 2,40
Balaguer           -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,55 1,55 1,85 1,85 1,85 2,40
Gerb             -- 0,85 0,85 0,85 0,85 1,55 1,55 1,55 1,85 1,85 1,85
Sant Llorenç de Montgai               -- 0,85 0,85 0,85 1,15 1,55 1,55 1,55 1,85 1,85
Vilanova de la Sal                 -- 0,85 0,85 1,15 1,15 1,55 1,55 1,55 1,85
Santa Linya                   -- 0,85 0,80 1,15 1,15 1,55 1,55 1,55
Àger                     -- 0,80 0,80 0,80 1,15 1,15 1,55
Cellers-Llimiana                       -- 0,80 0,80 0,80 1,15 1,15
Guàrdia de Tremp                         -- 0,80 0,80 0,80 1,15
Palau de Noguera                           -- 0,80 0,80 0,80
Tremp                             -- 0,80 0,80
Salàs de Pallars                               -- 0,80
La Pobla de Segur                                 --
  Lleida-Pirineus Alcoletge Vilanova de la Barca Térmens Vallfogona de Balaguer Balaguer Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger Cellers-Llimiana Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus -- 0,85 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,30 2,30 2,30 2,75 2,75 2,75
Alcoletge   -- 0,85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,80 2,30 2,30 2,30 2,75 2,75
Vilanova de la Barca     -- 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,80 1,80 2,30 2,30 2,30 2,75
Térmens       -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,45 1,80 1,80 1,80 2,30 2,30
Vallfogona de Balaguer         -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,45 1,45 1,80 1,80 2,30 2,30
Balaguer           -- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,45 1,45 1,80 1,80 1,80 2,30
Gerb             -- 0,85 0,85 0,85 0,85 1,45 1,45 1,45 1,80 1,80 1,80
Sant Llorenç de Montgai               -- 0,85 0,85 0,85 1,15 1,45 1,45 1,45 1,80 1,80
Vilanova de la Sal                 -- 0,85 0,85 1,15 1,15 1,45 1,45 1,45 1,80
Santa Linya                   -- 0,85 0,75 1,15 1,15 1,45 1,45 1,45
Àger                     -- 0,75 0,75 0,75 1,15 1,15 1,45
Cellers-Llimiana                       -- 0,75 0,75 0,75 1,15 1,15
Guàrdia de Tremp                         -- 0,75 0,75 0,75 1,15
Palau de Noguera                           -- 0,75 0,75 0,75
Tremp                             -- 0,75 0,75
Salàs de Pallars                               -- 0,75
La Pobla de Segur                                 --
 

Per a més informació sobre com obtenir el carnet de pensionista i carnet de família nombrosa consulteu els següents enllaços:

 

Bitllets ATM

Podeu accedir al web de l'ATM Àrea de LLeida per a qualsevol informació relacionada amb la descripció i funcionament del sistema tarifari integrat, els títols i les zones tarifàries.

T-10

1 zona 2 zones
9,80 € 15,25 €

T-10/30

1 zona 2 zones
7,80 € 12,35 €

T-50/30

1 zona 2 zones
29,90 € 43,60 €

T-MES

1 zona 2 zones
39,40 € 57,05 €

T-12

Gratuït (cost d'emissió 35€)

T-MES família nombrosa/família monoparental general

1 zona 2 zones
31,50 € 45,65 €

T-MES família nombrosa/família monoparental especial

1 zona 2 zones
19,70 € 28,50 €

T-70/90 família nombrosa/família monoparental general

1 zona 2 zones
54,90 € 85,40 €

T-70/90 família nombrosa/família monoparental especial

1 zona 2 zones
34,30 € 53,40 €

T-MES ATURATS

1 zona 2 zones
9,80 € 9,80 €

Altres títols

tmes

Carnet Universitat de Lleida

Vàlid per 1 i 2 zones

tmes

Carnet empleat Hospital Santa Maria

Vàlid per 1 i 2 zones

tmes

Carnet Ilerna Alumni

Vàlid per 1 i 2 zones